หลวงพ่อจ้อย ปากแดง

หลวงพ่อจ้อย ปากแดง อายุ 70 ปี เลาะเขมรต่ำ สายยาแดง แรงครู หลวงปู่จ้อย ท่านเรียนวิชามามาก ออกธุดงค์สารพัดป่า ทุกอย่างสูรย์ อริยสัจ ทุกขังอนิจจัง อนัตตา เมื่อมีขัณฑ์ทั้ง 5 ก็ปรุงให้ขันฑ์กลืนกัน

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์