หลวงปู่รินทร์ กลฺยาโณ วัดเนินโบสถ์ จ.เพชรบูรณ์

หลวงปู่ รินทร์ กลยาโน อายุ76 ปี (สร้างพระนารายณ์หมื่่นนารี ปี 2562)
หมอเฒ่าแห่งพะตะบอง ครูสรรพวิชาเขมร
วัดเนินโบสถ์ ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
(หลวงปู่พึ่งจะพูดไทยได้เมื่อ2ปีนี้เอง)

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์