หลวงปู่ครูบาคำฝั้น อินทวันโณ

หลวงปู่ครูบาคำฝั้น อินทวันโณ วัดกอโชค จ.เชียงใหม่

ครูบาคำฝั้น เดิมชื่อ ฝั้น แก้วทา เป็นชาวบ้านกอโชค ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเชื้อสายชาวมอญตั้งแต่กำเนิด เป็นบุตรคนที่ ๔ ในบรรดาพี่น้อง ๕ คน อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางมีอาชีพทำไร่ทำนา ด้านการศึกษา จบชั้น ป.๔ ที่โรงเรียนบ้านต้นตันกอโชค ปัจจุบันถูกยุบเพราะไม่มีนักเรียน หลังจากเรียนจบ เด็กชายฝั้น แก้วทา ได้มีความสนใจมาศึกษาธรรมและได้ฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนธรรมกับ พระอธิการเงิน สุวัณฺโณ ณ วัดกอโชค จนอายุได้ ๑๕ ปี ก็ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ณ วิหารหลวงวัดกอโชค และต่อมาอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ สามเณรฝั้น แก้วทา ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วิหารวัดโรงวัว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีพระครูบาต๋า เรณุวณฺโณ วัดโรงวัว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสาย ธมฺมธโร วัดทรายมูล เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการดี ตนฺติกกโร วัดแม่ก๊า เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้ฉายาทางธรรมว่า อินทวณฺโณ และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดโรงวัว เพื่อได้เล่าเรียนศึกษาธรรมกับพระครูบาต๋า พระอุปัชฌาย์ และได้ใช้เวลาเล่าเรียนจนจบจึงกราบลาพระอุปัชฌาย์และได้มาจำพรรษา ณ ที่วัดกอโชคตามเดิม เพื่ออยู่ดูแลและอุปฐากครูบาเงิน สุวณฺโณ พระอาจารย์องค์แรกของท่านแลได้ช่วยงานครูบาเงินอย่างเต็มกำลัง ได้เล่าเรียนวิชาคาถาอาคมกับครูบาเงิน จนครบถ้วนกระบวนความและได้ดูแลครูบาเงิน จนกระทั่งวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ท่านครูบาเงินก็ละสังขาร ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกอโชคว่างลงพระคำฝั้น จึงรับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดกอโชคและได้เป็นเจ้าอาวาสวัดกอโชคในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับตราตั้งพัดยศที่พระครูอินทจักรโสภณ ปัจจุบันครูบาคำฝั้นมีอายุครบ ๗๑ ปี พรรษา ๕๐ ท่านเป็นพระที่มีศิลวัตรปฏิบัติมั่นคงเจริญเมตตาธรรม เมตตาต่อลูกศิษย์และศรัทธาที่เข้าหาไม่เลือกชนชั้น เข้าหาได้ทุกคน

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์