ครูบาอินแก้ว ดอยทีมู จังหวัดตาก

หลวงปู่ ครูบาอินแก้ว มนต์ไทใหญ่ เทพเจ้าแหงดอยทีมู จ.ตาก

ประวัติครูบาอินแก้ว กาวิโร (พระครูวิจิตรวัฒนวิธาน)วัดดอนมูล อ.แม่ระมาด จ.ตาก เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2487 บ้านผาต้าย ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน บรรชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปี ที่วัดนาเลี่ยง หลังจากนั้นได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์ ครูบาชัยยะวงษา วัดพระบาทห้วยต้ม จนเมื่อถึงอายุ20ปี ก็ได้อุปสมบท หลังจากบวชแล้วได้ไปจำพรรษาที่วัดห้วยต้มพร้อมกับศึกษาภาษาล้านนา รวมทั้ง คาถา วิชาอาคมต่างๆ จากครูบาวงษ์วัดพระบาทห้วยต้ม อย่างหมดสิ้น รวมเวลาที่จำพรรษาประมาณ 15 พรรษา หลังจากนั้น ครูบาวงษ์ก็ได้พาครูบาอินแก้วออกธุดงค์ไปสร้างวัดพระธาตุแก่งสร้อย อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อแล้วเสร็จ ครูบาอินแก้วก็ได้ไปสร้างวัดพระธาตุผาผึ้ง ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน ขณะที่จำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุผาผึ้ง ครูบาได้ศึกษาวิชาคาถาอาคมเพิ่มเติมกับครูบาฟู ในด้านวิชาคงกะพัน สักว่านยา สักน้ำมันลิงลม และยังได้เรียนวิชาด้านแก้คุณไสยและวิชาทำเทียนมหาลาภจากพ่อหนานหมอก หลัง จากนั้นครูบาอินแก้วได้รับนิมนต์ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนมูล อ.แม่ระมาด จ.ตาก ต่อจากนั้นมาครูบาอินแก้วก็ได้สร้างวัดดอนมูลให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ครูบาอินแก้วก็ได้ไปสร้างวัดพระธาตุดอยทีมูและจำพรรษาที่วัดเพราะเงียบสงบเหมาะแก่การปฎิษัติธรรมจนเป็นที่รู้จักของญาติโยมและคณะศัทธา จนท่านได้รับการขนามนามว่า นักบุญแห่งดอยทีมู

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์