ครูบาศรี สุจิตโต บ้านสบก๋ง จ.ลำปาง

หลวงปู่ ครูบาพ่อ ศรี สุจิตโต บ้านสบก๋ง  ลำปาง อายุ 87 ปี

ศิษย์ในคาถา ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้  สืบตำรับ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น      

ครูบาชุ่มรับรอง ของครูบาศรีมีเทวดาช่วย ครูบาข่าย ยกย่อง ครูบาศรี “เทวดาผีกลัว ”

เข้านิโรธสมาบัติแบบเต็มกำลังทุกปี

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์